Polityka prywatności:

1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.

2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu. Użytkownik może tego dokonać usuwając konto w serwisie, albo pisząc prośbę na adres email [email protected].

7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości e-mail od Administratorów Serwisów Grupy SOHOsoft

8. Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie współpracujące z SOHOsoft Spółka z o.o.  wyłącznie w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika. Zgodę użytkownik może wycofać w każdej chwili. Dane przetwarzane są głównie w celu realizacji usług (np. płatności) i wyświetlania/przesyłania spersonalizowanych reklam.

9. Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”), Spolecznosci Sp. z o.o. Sp.k., Convertiser Sp. z o.o. oraz spółki zlecające tym podmiotom realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych wymienionych podmiotów.

10. Dane zapisywane przez SOHOsoft Spółka z o.o., to także adres IP, adresy i aktywność w odwiedzanych przez użytkownika witrynach internetowych, wyszukiwania, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesłanego żądania, dane plików cookie czy urządzenia, z którego korzysta. W przypadkach, gdy Zszywka.pl przetwarza dane w oparciu o zgodę Użytkownika, dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Serwis celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Użytkownika zgody.